Your address will show here +12 34 56 78

 • Text Hover
             Štamparija Zagorac je među prvima uočila i prihvatila znašaj štampe velikih formata.
             Prednost naše štamparije se ogleda u pružanju usluga na najvišem nivou u smislu vrhunskog dizajna, visokokvalitetne štampe, zaokruženog procesa brendiranja i njegove brzine. U višegodišnjem periodu uradili smo više stotina brendiranja, vozila.
              Naš princip rada je jasan i koncizan: na osnovu modela vozila po proizvođačkoj šemi se radi i prezentuje dizajn, iznosi cena i tek po njihovom odobrenju pristupa procesu brendiranja. Folije koje moristimo su isključivo najvišeg kvaliteta i zbog toga smo u mogućnosti da potpisujemo dugogodišnju garanciju.
 • Text Hover
 • Text Hover
 Štamparija Zagorac je među prvima uočila i prihvatila znašaj štampe velikih formata.
             Prednost naše štamparije se ogleda u pružanju usluga na najvišem nivou u smislu vrhunskog dizajna, visokokvalitetne štampe, zaokruženog procesa brendiranja i njegove brzine. U višegodišnjem periodu uradili smo više stotina brendiranja, vozila.
              Naš princip rada je jasan i koncizan: na osnovu modela vozila po proizvođačkoj šemi se radi i prezentuje dizajn, iznosi cena i tek po njihovom odobrenju pristupa procesu brendiranja. Folije koje moristimo su isključivo najvišeg kvaliteta i zbog toga smo u mogućnosti da potpisujemo dugogodišnju garanciju.
 • Text Hover
 • Text Hover
         U višegodišnjem periodu uradili smo više stotina brendiranja, izloga: marketa, konfekcija, ugostiteljskih i objekata drugih uslužnih delatnosti, kao i sajamski štandova, kamiona, banera, rashladnih vitrina...
Pored basic brendinga izloga najviše radimo sezonske akcije na istim. Naš princip rada je jasan i koncizan: na osnovu izgleda i dimenzija izloga radi se i prezentuje dizajn, iznosi cena i tek po njihovom odobrenju pristupa procesu brendiranja.
       Prednost naše štamparije se ogleda u pružanju usluga na najvišem nivou u smislu vrhunskog dizajna, visokokvalitetne štampe, zaokruženog procesa brendiranja i njegove brzine.
 • Text Hover
 • Text Hover
U višegodišnjem periodu uradili smo više stotina brendiranja, izloga: marketa, konfekcija, ugostiteljskih i objekata drugih uslužnih delatnosti, kao i sajamski štandova, kamiona, banera, rashladnih vitrina...
Pored basic brendinga izloga najviše radimo sezonske akcije na istim. Naš princip rada je jasan i koncizan: na osnovu izgleda i dimenzija izloga radi se i prezentuje dizajn, iznosi cena i tek po njihovom odobrenju pristupa procesu brendiranja.
       Prednost naše štamparije se ogleda u pružanju usluga na najvišem nivou u smislu vrhunskog dizajna, visokokvalitetne štampe, zaokruženog procesa brendiranja i njegove brzine.
 • Text Hover
 • Text Hover
         

         Prednost naše štamparije se ogleda u pružanju usluga na najvišem nivou u smislu vrhunskog dizajna, visokokvalitetne štampe, zaokruženog procesa brendiranja i njegove brzine. U višegodišnjem periodu uradili smo više stotina indor i outdor brendiranja i dekoracija marketa, konfekcija, ugostiteljskih i objekata drugih uslužnih delatnosti, rafova, štendera, reklamnih zidova i sajamskih štandova. 
 • Text Hover
 • Text Hover
     
     Prednost naše štamparije se ogleda u pružanju usluga na najvišem nivou u smislu vrhunskog dizajna, visokokvalitetne štampe, zaokruženog procesa brendiranja i njegove brzine. U višegodišnjem periodu uradili smo više stotina indor i outdor brendiranja i dekoracija marketa, konfekcija, ugostiteljskih i objekata drugih uslužnih delatnosti, rafova, štendera, reklamnih zidova i sajamskih štandova. 
 • Text Hover
 • Text Hover
     


        Velike reklame omogućavaju produkciju svih vrsta folija i ciradnih materijala na njima. Pored kvalitetnih dizajnerskih rešenja i velikog izbora materijala za produkciju reklame, kreiramo i izrađujemo nestandardne reklame, kao što su 3D bilbordi i reklamne table specifičnih oblika.
 • Text Hover
 • Text Hover
   
      Velike reklame omogućavaju produkciju svih vrsta folija i ciradnih materijala na njima. Pored kvalitetnih dizajnerskih rešenja i velikog izbora materijala za produkciju reklame, kreiramo i izrađujemo nestandardne reklame, kao što su 3D bilbordi i reklamne table specifičnih oblika.
 • Text Hover
 • Text Hover


   Naš proizvodni objekat je opremljen za štampu velikih formata, offset i digitalnu tabačnu štampu i doradu svih formata i na svim vrstama materijala.
    Ova u osnovi porodična štamparija svojim 30-o godišnjim radom zauzima značajno mesto u šumadijskom okrugu i šire. Dizajn, fotografija, marketing rešenja, štampa i brendiranje, zaokružuju proces i dovode uslugu do nivoa gde klijent dobija "sve na jednom mestu". 
 • Text Hover
 • Text Hover
   Naš proizvodni objekat je opremljen za štampu velikih formata, offset i digitalnu tabačnu štampu i doradu svih formata i na svim vrstama materijala.
    Ova u osnovi porodična štamparija svojim 30-o godišnjim radom zauzima značajno mesto u šumadijskom okrugu i šire. Dizajn, fotografija, marketing rešenja, štampa i brendiranje, zaokružuju proces i dovode uslugu do nivoa gde klijent dobija "sve na jednom mestu". 
 • Text Hover
 • Text Hover
  

 Dizajn studio je kreativni pokretač tima! Edukovani dizajneri su uvek spremni na saradju I pronalaženje najboljeg rešenja za Vašu reklamu.
   U moderno opremljenom dizajn studiju svakodnevno se kreira i prezentuje mnoštvo ideja za korporativni identitet, kataloge, bilborde, ambalažu, liflete, vizitkarte, postere, cenovnike, etikete, brendiranje vozila i poslovnih prostora, statičke 2D i 3D reklame, kao i animirani GIF i video oglasi...
 • Text Hover
 • Text Hover
  
 Dizajn studio je kreativni pokretač tima! Edukovani dizajneri su uvek spremni na saradju I pronalaženje najboljeg rešenja za Vašu reklamu.
   U moderno opremljenom dizajn studiju svakodnevno se kreira i prezentuje mnoštvo ideja za korporativni identitet, kataloge, bilborde, ambalažu, liflete, vizitkarte, postere, cenovnike, etikete, brendiranje vozila i poslovnih prostora, statičke 2D i 3D reklame, kao i animirani GIF i video oglasi...
 • Text Hover
 • Text Hover
      

 Postoje dve vrste marketinških kampanja.
Brza kampanja: pokreće samo jednu aktivnost i
Marketing kampanja: sadrži više aktivnosti, koristi ciljane proizvode i više polja oglašavanja...
    Svaka marketing kampanja se može podeliti i sprovesti kroz sledeće korake: 1. Analiza situacije 2. Određivanje ciljeva 3. Određivanje budžeta 4. Definisanje ciljne publike 
5. Kreiranje poruke, 6. Izbor i planiranje medija, 7. Sprovođenje i kontrola kampanje
8. Procena uspešnosti.
 • Text Hover
 • Text Hover
      
 Postoje dve vrste marketinških kampanja.
Brza kampanja: pokreće samo jednu aktivnost i
Marketing kampanja: sadrži više aktivnosti, koristi ciljane proizvode i više polja oglašavanja...
    Svaka marketing kampanja se može podeliti i sprovesti kroz sledeće korake: 1. Analiza situacije 2. Određivanje ciljeva 3. Određivanje budžeta 4. Definisanje ciljne publike 
5. Kreiranje poruke, 6. Izbor i planiranje medija, 7. Sprovođenje i kontrola kampanje
8. Procena uspešnosti.
 • Text Hover
 • Text Hover
   
      Digitalni marketing se bavi kreiranjem i popularizovanjem digitalnog lika neke kompanije na internetu. Činjenicu da preko 60% populacije u našoj zemlji koristi internet treba pametno iskoristiti u reklamne svrhe.
    Za dobro onlajn predstavljanje je bitno da Vaša web stranica bude profesionalna, sa kvalitetnim fotografijama i dizajnom vizuala koji privlači pažnju korisnika, ali da bude funkcionalna i SEO optimizovana.
       Sajtovi koje smo mi dizajnirali, kao i poslovni profili na socijalnom mrežama koje mi kreiramo i vodimo privlače pažnju i izdvajaju se u preplavljenom tržištu.
 • Text Hover
 • Text Hover
 
Digitalni marketing se bavi kreiranjem i popularizovanjem digitalnog lika neke kompanije na internetu. Činjenicu da preko 60% populacije u našoj zemlji koristi internet treba pametno iskoristiti u reklamne svrhe.
    Za dobro onlajn predstavljanje je bitno da Vaša web stranica bude profesionalna, sa kvalitetnim fotografijama i dizajnom vizuala koji privlači pažnju korisnika, ali da bude funkcionalna i SEO optimizovana.
       Sajtovi koje smo mi dizajnirali, kao i poslovni profili na socijalnom mrežama koje mi kreiramo i vodimo privlače pažnju i izdvajaju se u preplavljenom tržištu.
 • Text Hover
 • Text Hover